ENG | NL

Organisation

Artistic director:
Tom Swart

Business director:
Ans Muyres

Technician:
Paul Caron

PR/Social Media:
Maarten ReumkensBoard:

Peter Fransman, chair
Martin Starren, secretary
Joseph Vromans, member
Esther Saris, member

ANBI

Statutaire Naam: Stichting Intro in situ
RSIN of fiscaal nummer: 007267113
Telefoon: 043-3250511
Website: www.introinsitu.nl
Algemeen mailadres: publiciteit@introinsitu.nl

⊲jaarrekening 2013 – 2014 (Klik om te openen)
⊲activiteitenverslag 2014 (Klik om te openen)

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel het volgen, initiëren, stimuleren en tonen van belangwekkende ontwikkelingen in de hedendaagse muziek- en klankkunst in de context van heden en verleden en van publiek en maatschappij.

De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:
a. het produceren en presenteren van eigentijdse (interdisciplinaire)
muziekvoorstellingen met aankomend en gevestigd talent;
b. het continue onderzoek naar het podium van de eenentwintigste eeuw;
c. het aangaan van samenwerking met derden ter realisatie van vorenbedoelde producties.

Intro heeft een Raad van Toezicht structuur

De Raad van Toezicht bestaat per 1 januari 2016 uit: Peter Fransman – voorzitter (Senior beleidsadviseur cultuur en evenementen, Gemeente Sittard-Geleen), Martin Starren- secretaris, penningmeester (voormalig directeur AZL Vermogensbeheer, Heerlen), Joseph Vromans – lid (Emeritus hoogleraar Universiteit Luik – Coördinator Euregionale’Projecten, Dienst Cultuur Stad Luik (B)), Esther Saris – (eigenaar communicatie en marketingbureau Est.21)

Het bestuur bestaat per 1 januari 2016 uit:
Ans Muijres (zakelijk directeurbestuurder) en Bart van Dongen (artistiek directeurbestuurder)

Beloningsbeleid

Intro is niet aangesloten bij een CAO maar volgt voor de beloningen voor directeur-bestuurders en personeel zoveel mogelijk de CAO Nederlandse Podia.

De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.