Educatieproject

Geachte Luisteraar

‘Geachte luisteraar’ is een educatief project van Intro in Situ. Tijdens dit project leren leerlingen uit het basisonderwijs het auditief bewustzijn ontwikkelen en prikkelen door geluiden uit hun directe omgeving te registeren en bewerken. Leerlingen maken door geluiden uit hun directe omgeving te registeren en bewerken een persoonlijke belevingsopname en een gezamenlijk hoorspel.

In een klas hebben we dikwijls te maken met een veelheid van culturen. Er is bij dit project niet alleen veel aandacht voor de nieuwe media, maar het opent ook deuren waarbij kinderen elkaar als gelijken zien, namelijk; als een individu met een eigen traject, eigen wereld, een eigen cultuur.

Doelgroep: Groep 7 of 8 van het basisonderwijs
Aantal lessen: 4 lessen van 2 uur
Begeleiding: 2 externe begeleiders/docenten
Kosten: Gratis
Periode: 2008

Het project bestaat uit verschillende onderdelen:

1. De weg van huis naar school:

We vragen aan de kinderen om hun beleving van de weg van huis naar school op te nemen in geluid en beeld. Een leefwereld die elke dag opnieuw beleefd wordt en waar heel wat te ontdekken valt. Eigen aan zo’n wegen is dat ze emotioneel geladen zijn. Men kent heel veel hoekjes en plekjes. Voor de deelnemers aan het project komt het erop neer een waarde te geven aan bepaalde plaatsen op hun weg van huis naar school en ze auditief en visueel weer te geven. De leerlingen maken een digitale registratie van de geluiden en beelden die ze ervaren tijdens hun weg van huis naar school. Van deze opnamen wordt een persoonlijke belevingsopname gemaakt die in de klas wordt getoond. Kinderen leren werken met digitale opname apparatuur, de digitale fotocamera en leren monteren met de computer.

2. Hoorspel:

Wanneer de belevingsverhalen worden gemonteerd gaat de rest van de klas met een hoorspel aan de slag. Er wordt een (dialect)verhaal gekozen waarbij leerlingen geluiden en gevoelens noteren. Als alle geluiden geselecteerd zijn bij de tekst wordt het verhaal met de geluiden tegelijkertijd opgenomen tot een hoorspel. Deze productie kan op de lokale radio uitgezonden worden.

Educatieproject Evaluatie