ENG | NL

Organisation

Director:
Tom Swart

Technician:
Paul Caron

PR/Social Media:
Maarten Reumkens

Board:

Peter Fransman, chair
Ton Harmes, treasurer
Esther Saris, secretary
Evelijn de Jong, member

ANBI

Statutaire Naam: Stichting Intro in situ
RSIN of fiscaal nummer: 007267113
Telefoon: 0643710303
Website: www.introinsitu.nl
Algemeen mailadres: publiciteit@introinsitu.nl

⊲jaarrekening 2013 – 2014 (Klik om te openen)
⊲activiteitenverslag 2014 (Klik om te openen)

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel het volgen, initiëren, stimuleren en tonen van belangwekkende ontwikkelingen in de hedendaagse muziek- en klankkunst in de context van heden en verleden en van publiek en maatschappij.

De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:
a. het produceren en presenteren van eigentijdse (interdisciplinaire)
muziekvoorstellingen met aankomend en gevestigd talent;
b. het continue onderzoek naar het podium van de eenentwintigste eeuw;
c. het aangaan van samenwerking met derden ter realisatie van vorenbedoelde producties.

Intro heeft een Bestuur

Het bestuur bestaat per 1 januari 2018 uit: Peter Fransman – voorzitter (Senior beleidsadviseur cultuur en evenementen, Gemeente Sittard-Geleen), Ton Harmes – Penningmeester, Esther Saris – secretaris (eigenaar communicatie en marketingbureau Est.21), Evelijn de Jong, Lid

Beloningsbeleid

Intro is niet aangesloten bij een CAO maar volgt voor de beloningen voor directeur-bestuurders en personeel zoveel mogelijk de CAO Nederlandse Podia.

De leden van de bestuur verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.