ENG | NL

Organisatie

Directeur:
Tom Swart

PR/Social Media:
Maarten Reumkens

Techniek:
Paul Caron


Bestuur:

Peter Fransman, voorzitter
Ton Harmes, penningmeester
Esther Saris, secretaris
Evelijn de Jong, lid

ANBI

Statutaire Naam: Stichting Intro in situ
RSIN of fiscaal nummer: 007267113
Telefoon: 0643710303
Website: www.introinsitu.nl
Algemeen mailadres: publiciteit@introinsitu.nl

⊲jaarrekening 2013 – 2014 (Klik om te openen)
⊲activiteitenverslag 2014 (Klik om te openen)

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel het volgen, initiëren, stimuleren en tonen van belangwekkende ontwikkelingen in de hedendaagse muziek- en klankkunst in de context van heden en verleden en van publiek en maatschappij.

De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:
a. het produceren en presenteren van eigentijdse (interdisciplinaire)
muziekvoorstellingen met aankomend en gevestigd talent;
b. het continue onderzoek naar het podium van de eenentwintigste eeuw;
c. het aangaan van samenwerking met derden ter realisatie van vorenbedoelde producties.

Intro heeft een bestuursmodel 

Het bestuur bestaat per 1 januari 2018 uit: Peter Fransman – voorzitter (Senior beleidsadviseur cultuur en evenementen, Gemeente Sittard-Geleen), Ton Harmes- ,penningmeester (Directeur Boekhandel Dominicanen), Evelijn de Jong – lid, Esther Saris – secretaris (eigenaar communicatie en marketingbureau Est.21)

Per 1 januari 2018 is Tom Swart algemeen directeur van Stichting Intro in Situ

Beloningsbeleid

Intro is niet aangesloten bij een CAO maar volgt voor de beloningen voor directeur-bestuurders en personeel zoveel mogelijk de CAO Nederlandse Podia.

De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.