ENG | NL

Ode to Dignity

Manifestatie

Onder grote belangstelling heeft op zondag 29 oktober 2017 een grote muzikale manifestatie plaatsgevonden op het Herdenkingsplein in Maastricht. Een bont gezelschap van zangers en musici, zowel professionals als amateurs, brachten onder leiding van de geëngageerde componist Merlijn Twaalfhoven een ode aan de waardigheid. Het project was het voorlopige hoogtepunt van een reeks culturele uitingen in het kader van het project ‘Ode to Dignity’, een initiatief van Intro en mede georganiseerd door Tout Maastricht. Het project werd ondersteund door de Stichting Edmond Hustinx, die aan Twaalfhoven de zogenaamde Hustinx-residency toekende. Na afloop werd Twaalfhoven gelauwerd als waardering voor de bijzondere invulling die hij hier aan gaf.

Er werd gezongen en gemusiceerd door: Les PhilfollesDe Ghesellen van den SanckJeugddrumband WVV’28SterremixOpera ComiquePassa TempoStem des VolksVocal Group OdeonKamerkoor QuartnaUnited World College, solisten van het Conservatorium Maastricht en vele anderen.

Ode to Dignity

Ode to Dignity vraagt aandacht voor kinderarbeid en zet kinderrechten in perspectief. Met muziek, educatie, beeldende kunst, mode, poëzie, theater, lezingen en debat wordt een ode gebracht aan de toekomst van waardigheid, met als hoogtepunt een muzikale manifestatie onder leiding van componist Merlijn Twaalfhoven. Centraal staat de vraag: wat kunnen en moeten we doen om de naleving van kinderrechten en daarmee de toekomst van alle kinderen te verbeteren?

Kinderarbeid: dichtbij of ver weg?

In 1874 werd de Kinderwet van Van Houten aangenomen. Die wet verbood dat kinderen onder 12 jaar werkten in werkplaatsen en fabrieken. Ook Maastricht heeft een verleden met kinderarbeid. In de glasfabriek van Petrus Regout brandden de ovens dag en nacht, werkten twee ploegen elk twaalf uur en liepen kinderen midden in de nacht door de stad om met hun werk te beginnen. Meer dan 25 jaar(!) later was Maastricht de laatste stad in Nederland waar kinderarbeid werd afgeschaft; hier was eerst nog de invoering nodig van de schoolplicht tot 12 jaar in 1901. Op veel plekken in de wereld kunnen

kinderen helaas alleen nog maar dromen van die verandering en is ons verleden hun dagelijkse praktijk.

Kinderrechten nu: hoe staan we er voor?

Ode to Dignity toont universele verhalen van kinderen; hun rechten, kansen en toekomstperspectief. Hoe zijn de rechten van het kind verankerd in welvarende landen als Nederland, zowel in wetgeving als met wetshandhaving? Is het recht op culturele ontplooiing hier voldoende geborgd? Anders gezegd: leveren we voldoende inspanningen om kinderen uit te rusten met 21e eeuwse vaardigheden? Wat kunnen wij daarbij leren van anderen? Ode to Dignity is een oproep aan beleidsmakers, professionals én publiek om te luisteren en te kijken, te horen en te zien, te reflecteren op én in actie te komen voor het recht van elk kind op culturele ontplooiing. In de stad waar kinderarbeid als laatste werd afgeschaft, zetten Maastrichtse cultuurmakers de toekomst van kinderen hernieuwd op de agenda.

www.odetodignity.com